ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TEACH FOR VIETNAM

CÁC CỰU THÀNH VIÊN

Doãn Hoàng Lan – Giám đốc Chiến lược và Chương trình

Nguyễn Linh Trang – Giám đốc Phát triển

Jennifer Trần – Trưởng phòng Gây quỹ và Huy động Nguồn lực

Ashwini Raman – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Huỳnh Ngọc Nhật Vy – Quản lý Chương trình

Nguyễn Phương Hiền – Phát triển Chương trình và Đào tạo

Sneha Ram – Thiết kế Chương trình

Kriti Thakurne – Thiết kế Chương trình

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc – Thực tập sinh Chương trình

Guillaume Dallemagne – Thực tập sinh Chương trình

Lê Thị Hồng Đào – Thực tập sinh chương trình

Hoàng Thanh Trúc Anh – Thực tập sinh chương trình

Võ Trung Hiếu – Quản trị mạng và Hệ thống

Nguyễn Thế Anh – Quản trị mạng và Hệ thống

Tìm kiếm và phát triển các lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững.

© 2016 Teach For Vietnam.

LIÊN HỆ

77 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(+84) 286 6565 044