ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TEACH FOR VIETNAM

THỰC TẬP SINH CỦA CHÚNG TÔI

CÁC CỰU THÀNH VIÊN

Doãn Hoàng Lan – Giám đốc Chiến lược và Chương trình

Nguyễn Linh Trang – Giám đốc Phát triển

Huỳnh Ngọc Nhật Vy – Quản lý Chương trình

Jennifer Trần – Gây quỹ và Huy động Nguồn lực

Ashwini Raman – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Nguyễn Phương Hiền – Phát triển Chương trình và Đào tạo

Sneha Ram – Thiết kế Chương trình

Kriti Thakurne – Thiết kế Chương trình

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc – Thực tập sinh Chương trình

Guillaume Dallemagne – Thực tập sinh Chương trình

Lê Thị Hồng Đào – Thực tập sinh chương trình

Hoàng Thanh Trúc Anh – Thực tập sinh chương trình

Võ Trung Hiếu – Quản trị mạng và Hệ thống

Nguyễn Thế Anh – Quản trị mạng và Hệ thống

Phát triển lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục.

© 2016 Teach For Vietnam.

LIÊN HỆ

Trụ sở: 216 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

VPĐD: TT. Thanh thiếu nhi Tây Ninh, Đường 30/4, Phường 3, TP. Tây Ninh

[email protected]

[email protected]

(+84) 286 6565 044

Loading