Teach For Vietnam Joins the Teach For All Network (Press release)

Teach For All is a global network of 45 independent, locally led and governed partner organizations and a global organization that works to accelerate the progress of the network. Each network partner recruits and develops promising future leaders to teach in their nations’ high-need schools and communities and, with this foundation, to work with others, inside and outside of education, to ensure all children are able to fulfill their potential. Teach For All’s global organization works to increase the network’s impact by providing partners with direct support, facilitating connections among them, accessing global resources, and fostering the leadership development of partner staff, participants, and alumni.

Teach For Vietnam announced that it has joined Teach For All, becoming the global network’s 44th partner. As an independent nonprofit organization, Teach For Vietnam’s mission is to recruit and develop the country’s most promising graduates to commit to teach for a minimum of two years in high-need schools, and become future leaders working, both inside and outside of the classroom, to ensure all children are able to fulfill their potential and attain an excellent education by 2050.

Read more here: http://teachforall.org/en/news/welcome-teach-vietnam
Press release here link

Teach For All và ASEAN

Vào ngày 23/05/2016, Teach For All được đưa vào chiến lược giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 của các nước ASEAN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục của 10 nước ASEAN đã thống nhất bảo trợ và cùng áp dụng cách tiếp cận của Teach For All vào chiến lược giáo dục của khu vực trong 4 năm tới.

Teach For All sẽ hợp tác cùng Văn phòng của các tổ chức ASEAN và các nước thành viên để cùng hỗ trợ trong 4 mảng chính:

– Thúc đẩy nhận thức về vai trò của người đi tiên phong trong giáo dục

– Hướng dẫn và hỗ trợ chính sách và phương hướng trong giảng dạy

– Các cơ hội để hỗ trợ vốn

– Trao đổi kiến thức và nguồn lực giữa các thành viên

Nguồn:

http://teachforall.org/en/news/teach-all-included-asean-education-work-plan

http://asean.org/malaysia-assumes-chairmanship-of-asean-education-ministers-meeting-sets-direction-for-next-five-years/

Tìm kiếm và phát triển các lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững.

© 2016 Teach For Vietnam.
LIÊN HỆ

77 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(+84) 286 6565 044