Cựu du học sinh Harvard với mô hình thay đổi hệ sinh thái giáo dục Việt Nam

Cựu du học sinh Harvard với mô hình thay đổi hệ sinh thái giáo dục Việt Nam Báo Đầu Tư Tham gia phát biểu trong hội thảo”Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2017” do Bộ KH&CN vừa tổ chức tại TP.HCM, Huỳnh Hạnh Phúc, cựu du học sinh Harvard được nhiều kiều...