Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025 giữa Teach For Viet Nam và Phòng GĐ&ĐT Quế Sơn & Lễ Khánh thành 03 Không gian sáng chế STEM

Sáng nay 18.3.2022, Phòng GD-ĐT huyện Quế Sơn và Teach For Vietnam (TFV) đã có buổi ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 – 2025 với mục tiêu: Hỗ trợ và phát triển năng lực tiếng Anh giao tiếp, tư duy khoa học và liên ngành và tư duy khởi nghiệp gắn với...

Teach For Viet Nam phối hợp cùng Lifebuoy trong dự án thúc đẩy thói quen rửa tay đúng cách của các em học sinh khu vực nông thôn

Trong bối cảnh vệ sinh thân thể là vấn đề hết sức quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi cá nhân cũng như của toàn xã hội, Teach For Viet Nam kết hợp cùng Lifebuoy tổ chức các tiết học với mục tiêu đẩy mạnh việc dạy và khuyến khích thói quen rửa tay đúng cách của các em...