Sinh hoạt Chủ đề tháng 4: Giáo dục giới tính

Giữa tháng 4 vừa qua, hai buổi Sinh hoạt Chủ đề với nội dung “Giáo dục giới tính” đã được các thầy cô giáo là các Nhà Giáo dục tiên phong tổ chức cho 490 em học sinh từ khối 6 đến khối 9 tại trường THCS Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Đây là một phần trong các hoạt động...