Anh Nguyễn Ngọc Dân - Chủ nhiệm CLB GEARVN RUNNERS & FRIENDS
Anh Nguyễn Ngọc Dân – Chủ nhiệm CLB GEARVN RUNNERS & FRIENDS

Anh Nguyễn Ngọc Dân – Chủ nhiệm CLB GEARVN RUNNERS & FRIENDS, luôn tâm huyết với các hoạt động chạy bộ để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho mỗi cá nhân đồng thời cùng đóng góp cho các hoạt động giáo dục ý nghĩa. Trong chiến dịch Chạy Vì Giáo Dục […]

Phạm Nguyễn Đức Anh là fellow khóa 6 của Teach For Viet Nam
Phạm Nguyễn Đức Anh tạo được tác động trên nhiều kênh truyền thông

Trong chiến dịch gây quỹ Chạy Vì Giáo Dục vào tháng 8/2023, bạn Phạm Nguyễn Đức Anh đã kêu gọi bạn bè và người theo dõi trên các trang mạng xã hội của mình để tham gia chạy và đóng góp tạo tác động trực tiếp. Video chia sẻ của Đức Anh đã thu hút […]

anh Phước Bùi là đại sứ gây quỹ của Teach For Viet Nam trong nhiều chiến dịch
Anh Phước Bùi thành công kêu gọi hơn 500 triệu đồng

Anh Phước Bùi – Hiện là Chuyên viên phân tích đầu tư tại Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam với vai trò đại sứ gây quỹ, anh đã kêu gọi được hơn 500 triệu trong các chiến dịch “Góp én xuân, ươm mầm tương lai”, “Chạy vì […]