Mr. Phước Bùi – Currently an Investment Analyst at the Vietnam Investment Group. Partnering with Teach For Viet Nam as a fundraising ambassador, he has raised over 500 million in campaigns such as “Contributing Sparrow Spring, Sowing Future Seeds” and “Run For Education.”

Mr. Phước shares: “Growing up in rural Ninh Binh, I was fortunate to receive an important education with the support of my family. As Vietnam develops and the gap between rich and poor widens, the inequality in education becomes more serious. I feel compelled to contribute to narrowing this gap, ensuring that all children have the opportunity to learn.”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà