BAN ĐIỀU HÀNH

PHÒNG VẬN HÀNH

PHÒNG ĐÀO TẠO

[Vacancy] Chuyên viên phát triển lãnh đạo STEM (STEM LDO)

PHÒNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

[Vacancy] Community Officer

PHÒNG NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG & MARKETING

[Vacancy] Marketing Executive / Senior

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & HỆ THỐNG

[Vacancy] IT and Infrastructure Manager

PHÒNG PHÁT TRIỂN

[Vacancy] Development Officer

[Vacancy] Development Manager / Director

CÁC CỰU THÀNH VIÊN

Bùi Thị Mỹ Yến – Trợ lý giám đốc

Vũ Hồng Nhung – Trưởng phòng Tuyển dụng

Doãn Hoàng Lan – Giám đốc Chiến lược và Chương trình

Nguyễn Linh Trang – Giám đốc Phát triển

Huỳnh Ngọc Nhật Vy – Quản lý Chương trình

Jennifer Trần – Gây quỹ và Huy động Nguồn lực

Ashwini Raman – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Phạm Hoàng Miên – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Ngô Nhất Tài – Chuyên viên Tuyển dụng

Nguyễn Phương Hiền – Phát triển Chương trình và Đào tạo

Sneha Ram – Thiết kế Chương trình

Kriti Thakurne – Thiết kế Chương trình

Lê Thị Hồng Nhiệm – Trợ lý dự án

Eemil Karttunen – Thực tập sinh chương trình

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc – Thực tập sinh Chương trình

Guillaume Dallemagne – Thực tập sinh Chương trình

Lê Thị Hồng Đào – Thực tập sinh chương trình

Hoàng Thanh Trúc Anh – Thực tập sinh chương trình

Võ Trung Hiếu – Quản trị mạng và Hệ thống

Nguyễn Thế Anh – Quản trị mạng và Hệ thống

Hà Nguyễn Quốc Bảo – IT Manager

Nguyễn Văn Hưng – IT Manager

Develop young leaders from various fields together to create a eco-system support education.

© 2016 Teach For Vietnam.

Contact

Headquarters: R4-08, Road no. 2, Tan Phong Ward, District 7, ho chi minh CITY. Ho Chi Minh

RO: TT. Youth Tay Ninh 30/4 Street, Ward 3, ho chi minh CITY. Tay Ninh

fellow@teachforvietnam.org

contact@teachforvietnam.org

(+84) 286 6565 044

SOCIAL MEDIA

SUBCRIBE US