Trang studied at Ho Chi Minh City University of Science, majoring in Biotechnology. She received her Bachelor of Science (BSc) degree in 2013 and her Master of Science (MSc) degree in 2016. Immediately after graduating in 2013, she worked as a Researcher and Teaching Assistant at the Department of Physiology and Biotechnology, Ho Chi Minh City University of Science. She also has nearly 6 years of experience as an independent English teacher. After traveling extensively throughout Vietnam and witnessing poverty and low education quality among many children in the community, Trang understood that without access to quality education, children couldn’t lead happy and fulfilling lives. She realized the importance of making a real difference in the lives of these children, which is why she joined the education revolution with Teach For Viet Nam. She hopes to contribute to providing excellent education principles for all children. Her dream is “that one day a child will discover their greatest passion while learning in her classroom.”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà