During my time as a student, I was curious about the study of people around me. The reason for doing so is because of a story in the past. When I was in grade 3, I met my close friend, by chance, at the playground where my parents took me to as a reward for my hard-working week. She was there selling lottery tickets, and I was having fun. It hit me hard because she was my age but still, she had to work hard after study. Therefore, whenever I have flashback of this story, I’ve always aspired to be a part of an organization whose mission is to reduce education inequality for children, regardless of their social and economical status.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà