Doctorate from Harvard Design School in 2013; Master’s in Public Management from Harvard Kennedy School; His dissertation was titled ‘Transformation in Ho Chi Minh City: Issues in Growth Management’. Director of the academic department, lecturer in public policy at the Fulbright School of Economics. His primary areas of research and teaching include urban economics, infrastructure development, and finance in banking. He worked at the Vietnam Investment and Development Bank from 1996 to 2005. He regularly participates in policy discussions in Vietnam and has articles published in prestigious international journals. Mr. Du has studied civil engineering, business administration, applied economics and public policy, development economics, and public management at both undergraduate and graduate levels.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà