Teaching has always been Trang’s most desirable job ever since her childhood. Majoring in English Teacher Education at Can Tho University, she became a teacher at a language center after graduation. Trang chose education as the way to benefit as many children as she can, Trang strongly believes in the great potential of every child and the impact of excellent education on their lives. With Teach For Viet Nam, she now has no doubt that her work would make positive changes to others, and her life becomes much more meaningful. Being highly motivated by Teach For Viet Nam’s mission, visions, and values, she also feels grateful to be surrounded by nice, compatible and inspiring people who make her feel like a part of this family. Outside of work, she loves cats, reading and cycling.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà