Chairman of the Vietnam Marketing Association (VMA) and Vice Chairman of the Intellectual Property Association in Ho Chi Minh City, a member of the Board of Directors at Hoa Sen Group. Holding a Master’s degree in Business Administration from Ludwigshafen University, Germany, he is a leading expert in business management with nearly 20 years of experience.

He has held significant positions, serving as the Deputy General Director at Binh Tien Consumer Goods Production Company (BITI’S) and as the Deputy General Director at Kinh Do Corporation. Additionally, he has served as the CEO of Hoang Quan Education Investment Joint Stock Company.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà