I graduated with a bachelor’s degree in Finance and Banking from the Banking University of Ho Chi Minh City. I recently worked as an Equity Research Analyst at a securities firm. All of a sudden, I learned about Teach for Viet Nam (TFV) and was strongly impressed. I believe that TFV can make a meaningful impact. So when I had the opportunity to get into the act, I seized it without hesitation. In the coming years, I hope that I can cultivate the mind of love based on understanding in the schools I have the opportunity to collaborate with. I believe that only understanding can create love and only love can bring the best results for the children.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà