Major: English Language, University of Hanoi “Be the embodiment of change.” Growing up in the outskirts of Hanoi, education granted me a privilege not every rural child has: the power of choice. I believe that everyone holds boundless potential and the right to live up to that optimal potential. I also believe that nothing can offer them that opportunity better than education. With a desire to contribute to building a quality and fair education system, I joined Teach For Viet Nam to experience genuine, systemic, and proven-effective education, alongside dedicated colleagues, all passionate about students, and a vision—a goal big enough for me to strive for. I believe the two-year journey will help me answer the questions “Why?” and “How?” for my ongoing educational path.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà