Master of Business Administration (MBA) from CFVG, member of the Association of Chartered Certified Accountants Australia (CPA Australia), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), and Chartered Global Management Accountant (CGMA) of the United States. Has held positions as Finance Director at Hunter Douglas Vietnam, Joint Venture Lafarge Cement Vietnam, National Chief Accountant at Savills Vietnam, a member of the Supervisory Board of Savipharm JSC, and currently serves as the Chief Accountant at Intel in Vietnam. Kien has been a speaker at forums organized by ACCA, CFO Forum, AIECW, Open University of Ho Chi Minh City, engaged in teaching at FTMS Vietnam, and the MBA program of CFVG. He believes in the liberating impact of education, fostering freedom in individuals, and deeply resonates with Teach For Viet Nam’s mission and approach in creating a sustainable educational ecosystem.”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà