Major: International Relations, Academy of Journalism and Communication “Education is the understanding of oneself and the world in which one lives.” – J. Krishnamurti After graduating from university, I spent some time working at a non-profit organization, where I had the chance to meet people from various regions, professions, and backgrounds. I realized that education is what helps us blur boundaries, erase differences, and allows each person to live freely in their own way. Coming to Teach For Viet Nam wasn’t a coincidence; I believe that here, I have enough confidence to make a “turn” towards education and accompany rural students on their educational journey.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà