Bachelor of Arts in English Linguistics, University of Social Sciences and Humanities. “During the time studying the second degree of English Linguistics in University of Social Sciences and Humanities, I got to know about TFV. TFV attracted me for its feature as an assembly of people from all over the country with the same thoughts on education. Joining TFV, I can accompany the students on their journey to knowledge and help them develop their potentials so that every hour in the class is an hour of joy to them. Moreover, I believe that teaching is another definition of studying; thus, my fellowship should be a challenging yet promising journey with attainments for not only students whom I got the chance to study with but also myself.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà