Bacherlor’s Degree in English Language, University of Foreign Languages – University of Da Nang

At the graduation ceremony of SENS (School of English for Engaged Social services) program held by INEB (International Network of Engaged Buddhists), I was grateful to be there listening to brothers, sisters and beloved teachers when they shared their goals and dreams about co-creating a better world. That was the moment when I was truly inspired to engage in making the dream come true. I decided to engage in education as it is education that helps me transform my present and future. Therefore, I truly believe that education has all the power to change the world.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà