I graduated from the University of Economics Ho Chi Minh City – majoring in Business Administration. During my studies and work, I have accumulated experiences related to recruitment and management of social media channels. In addition, I have also been active in social and educational organizations.

I am passionate about education and strongly believe in its value to everyone’s life. Therefore, with the ideal of creating valuable contribution for the community, especially the young generation of Vietnam, I come to TFV with all my ambitions and youthful dreams. I hope that I can be a small part of TFV and accompany in the journey to spread positive impacts to regions across Vietnam.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà