A former Chemistry specialized student who studied Finance major, worked in Human Resources after graduation and is temporarily landing at Teach For Viet Nam, as an English Teacher.

When in Hanoi, amidst days of lying and watching grey clouds passing, I decided to write the application for Teach For Viet Nam, wanted to open the door and nudge myself through, to live a life wholeheartedly that the future Xuan Tien would nod contently to. The present Xuan Tien is grateful and proud of that nudge, and now lying and daydreaming about the little shining stars, sparkling of hope and love.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà