Bachelor’s in Psychology from Hanoi University; Master’s in Sociology and Anthropology from Monash University, Australia. Phạm Kiều Oanh is the founder and director of the Community Support Initiative Program (CSIP) in Vietnam. She’s a pioneer and expert in the field of social enterprise development, child protection, and women’s rights. Oanh is one of the co-founders of the ASEAN Social Enterprise Network, a member of the Asian Venture Philanthropy Association, and the founder of the Social Entrepreneurs Club in Vietnam. Over the past 20 years, she has held diverse positions in state-owned enterprises, international non-governmental organizations, and the United Nations.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà