Ms. Pham Thi Huong holds a Doctorate in Quality Assurance and Audit from Victoria University, New Zealand, earned in 2014. She completed her Fulbright scholar program at SACSCOC – Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges in 2018. Presently, she serves as the Director of the Evaluation and Accreditation Center, and International Relations at the Institute for Educational Research (IER) at the University of Education, Ho Chi Minh City. She is also a licensed Education Quality Assessor certified by the Department of Testing and Education Quality Assurance.

Her scope of interest encompasses both internal and external quality assurance, the cultural aspects of higher education quality, program development and assessment, internationalization of education, university education administration and management, and competence-based assessment. Additionally, she actively participates as an external evaluator for various external assessment programs at both institutional and academic program levels within universities.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà