Believing in children as our hope, and education as the golden key for a prosperous and sustainable future, Pham Thuy Duong is greatly motivated by Teach for Viet Nam’s mission, visions and values. Happy to be part of the nice team of like-minded people and with a strong aspiration to serve, Duong is committed to realizing Teach For Viet Nam’s visions. Majoring in environmental studies with bachelor degree at HCMC University of Technology, she received MSc in environmental management from Brandenburg Technical University, MSc in urban development planning from Vietnamese-German University, and PhD from Lappeenranta University of Technology. Before joining Teach For Viet Nam, Duong worked as technical officer for GIZ Soc Trang project and a coordinator at Vietnamese-German University. Duong’s interests include holistic education, sustainable development, green living, renewable energy, spiritual development, esoteric studies, alternative healing, psychology and astrology.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà