Bachelor of English Linguistics and Literature, University of Social Sciences and Humanities. “Growing up in a working class family, Thao has gone through ups and downs on her journey of attaining knowledge. Thanks to endless physical & metal supports from community, she eventually got graduated. Look back on that journey, she felt a gratitude for the people and organizations who had had faiths in her and granted her complete education. Thao believes the 2-year fellowship journey with Teach For Viet Nam will let her fulfill the wish of returning what she had received from community as a way of “Pay it forward” that she always kept in mind. She realizes that education is a tremendous power that can decide the fate of a human-being. Therefore, she chose teaching as a way of creating positive impacts on her community. She graduated as Talented Bachelor of Arts in English Literature at University of Social Sciences and Hummanity. She used to work in English centers, universities and Vinschool before joining Teach For Viet Nam.”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà