Major: English Teaching Education Vietnam National University Ho Chi Minh City – An Giang University Quote: “Life is the greatest journey.” After getting involved in the local community social works, I find these “kinds of jobs” very adorable and enjoyable. That’s why I am here and do what I want to do – building “things” for Vietnam education and community development. In my opinion, excellent education is the ecosystem where kids are not defined by their backgrounds, they got chances to try new things, to actually engage in the learning process, and they believe in their own abilities to help them go out of their comfort zone and grow up. I always get excited thinking about this marvelous vision: “What if your job was changing the nation?”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà