Hành trình Phát triển

Nhà giáo dục tiên phong

Chương trình Phát triển Nhà giáo dục tiên phong tuyển dụng những người trẻ đến từ nhiều ngành nghề, tham gia vào việc giảng dạy trong hệ thống trường công lập và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại địa phương trong 2 năm nhằm phát triển các giải pháp dài hạn, kiến tạo hệ sinh thái giáo dục bền vững.

Các hoạt động đào tạo

Trước Chương trình

Học viện mùa hè
Summer Institute

Chương trình tập huấn chuyên sâu 2 tháng, trang bị kiến thức nền tảng về giảng dạy, phát triển cộng đồng và bối cảnh giáo dục Việt Nam.

Trường học mùa hè
Summer school

Quá trình thực tập giảng dạy chương trình mùa hè cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trước khi chính thức bước vào giảng dạy trong năm học.

Trong Chương trình

Learning Circles

Không gian học tập, sẻ chia, nơi các thành viên sẽ thay phiên nhau dẫn dắt thảo luận về một chủ đề mình am hiểu cho các thành viên còn lại của tổ chức.

1:1 Conversation

Buổi trao đổi giữa các thành viên của Chương trình và đội ngũ ban điều hành với mục đích định hướng và hỗ trợ các trong quá trình làm việc.

Training Workshops

Các hoạt động đào tạo chuyên đề về kỹ năng giảng dạy và năng lực lãnh đạo

Mentorship

Hoạt động kết nối các Nhà giáo dục tiên phong với chuyên gia trong các lĩnh vực để hỗ trợ phát triển kế hoạch sự nghiệp dài hạn.

Alumni Buddies

Hoạt động kết nối các thành viên mới với thành viên các mùa trước của TFV hoặc Teach For All để thảo luận và hỗ trợ công việc tại TFV và kế hoạch sự nghiệp dài hạn.

Lương và phúc lợi

Trước Fellowship

Vòng tuyển chọn

Các ứng viên vượt qua vòng ứng tuyển sẽ tham gia Trung tâm Đánh giá (Assessment Center) dưới hình thức trực tuyến.

Học viện mùa hè và Trường học mùa hè

Nhà ở của bạn và chiều di chuyển đi tới Học Viện sẽ được chi trả. Bạn cũng sẽ nhận được một khoản trợ cấp đào tạo và trợ cấp ăn trưa trong thời gian đào tạo này.

Trong Fellowship

Lương & phúc lợi

8,100,000 VND + Bảo hiểm Xã Hội, Bảo hiểm Y Tế và Bảo hiểm Thất nghiệp

Hỗ trợ phát triển chuyên môn

Bạn sẽ được hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ sư phạm cần thiết để đạt yêu cầu trở thành giáo viên.

Bức tranh cuộc sống của những người trẻ tham gia Chương trình

Bạn đã sẵn sàng tham gia kiến tạo hệ sinh thái giáo dục bền vững?

Hạn chót ứng tuyển: 15/4/2023