Tổng quan: 

“Học viện mùa hè” là chương trình đào tạo ngắn hạn trong 2 tháng nhằm cung cấp cho fellows-to-be (FTB) nền tảng kiến thức, tư duy, kỹ năng sẵn sàng cho hành trình fellowship chính thức bắt đầu vào tháng 9. 

Nội dung: 

Cấu trúc & lịch trình:

  • Khóa Đào tạo Chuyên sâu (3 tuần)
  • Trường học Mùa hè (5 tuần) 

Giới thiệu fellow-to-be khóa 5:

  • Độ tuổi 1985 – 1999, giới tính (6 nam, 15 nữ)
  • Chương trình: 20 bạn (7 Giáo dục Khởi Nghiệp, 7 Tiếng Anh, 6 STEM)
  • Đến từ các lĩnh vực: Kinh tế (4/20), Xã hội (10/20), Tự nhiên (2/20), Sư phạm (4/20)
  • Trình độ học vấn: 18 cử nhân, 1 thạc sĩ, 1 tiến sĩ 
  • Hà Nội (9/20), TP.HCM (2/20), Huế (2/20), Đà Nẵng (2/20), Quảng Bình (1/20), Quảng Ninh (1/20), Trà Vinh (1/20), Khánh Hòa (1/20), Yên Bái (1/20)