Fablab và STEM – nỗ lực mới của Teach For Vietnam

Fablab và STEM – nỗ lực mới của Teach For Vietnam

Fab Lab (viết tắt của fabrication laboratory), hiểu ngắn gọn là nơi người ta làm ra các mô hình kỹ thuật (prototype) phục vụ cho đổi mới và sáng chế. Trong hệ sinh thái giáo dục lĩnh vực STEM, Fab Lab đã trở thành một yếu tố hỗ trợ đắc lực trong việc tạo ra môi trường...
Innovative and humane spirit in STEM education

Innovative and humane spirit in STEM education

What does STEM education involve? Is it all about coding and programming? What are the core values that the STEM teachers are trying to develop in students? The trip to Future Creators Camp in Singapore gave an idea of the answers to these questions.
Chúng ta học được gì từ STEM?

Chúng ta học được gì từ STEM?

Những câu hỏi quan trọng về STEM sẽ được trả lời trong bài tham luận “Chúng ta học được gì giáo dục STEM?” của GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Thành viên Ban Phát triển CT GDPT tổng thể, Chủ biên CT môn Toán.