Giáo dục STEM bắt đầu từ tiểu học lên trung học là một phần của kế hoạch cải cách giáo dục toàn diện mà chính phủ Bồ Đào Nha đã thực hiện thành công. Bài viết dưới đây của Giáo sư John Vũ mang tới góc nhìn thực tế đến cấp lớp học của quá trình cải cách đó.