Ban cố vấn

Bùi Nguyên Khánh

Bùi Nguyên Khánh hiện đang nghiên cứu về cách thức mà đa phương tiện (multimodality) và đa ngôn ngữ (multilingualism) giúp học sinh mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ (multilingual youths) phát triển kiến thức và ngôn ngữ trong môn Toán và Khoa học; phương pháp giảng dạy tiếng Anh, và ứng […]

Phạm Thị Hương

Cô Phạm Thị Hương nhận bẳng tiến sỹ ngành đảm bảo và kiểm định chất lượng tại Đại học Victoria, New Zealand năm 2014, Sau Tiến sỹ của chương trình học giả Fulbright tại SACSCOC – Hiệp hội kiểm định vùng Nam Hoa Kỳ năm 2018. Hiện cô Phạm Thị Hương là Giám đốc Trung […]

Phạm Kiều Oanh

Cử nhân Tâm lý học từ Đại học Hà Nội; Thạc sĩ về Xã hội học và Nhân chủng học từ Đại học Monash, Úc. Bà Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) Việt Nam. Bà là người tiên phong […]

Nguyễn Đình Kiền

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) từ Trường CFVG, Thành viên hiệp hội kế toán công chứng Úc (CPA Austraulia), hiệp hội Kê toán Quản trị Anh Quốc (CIMA) và Hoa Kỳ (CGMA). Đã từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Tài Chính của Hunter Douglas Vietnam, Công ty Liên Doanh Lafarge Cement […]

Doãn Hoàng Lan

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Nhiều năm kinh nghiệp về quản lý lẫn chuyên môn về tư vấn tại công ty kiểm toán quốc tế Deloitte. Chuyên gia tư vấn tại The Boston Consulting Group (BCG). Du học Mỹ từ năm 2005, Lan nhận ra được tầm […]