Ban điều hành

Nguyễn Võ Trúc Giang

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Kinh tế TPHCM 17 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng Gây Quỹ, Quản lý Đối tác doanh nghiệp và Nhà tài trợ, lĩnh vực Sales và Marketing Trong một tổ chức, nếu Chương trình được xem như là xương sống […]

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Đại học Sheffield Hallam, Vương quốc Anh Thành viên Viện Quản lý Công chứng Anh (CMI) Từng là Chuyên viên Tư vấn Doanh nghiệp và Chuyên viên Phát triển Quỹ tại Quỹ Groundwork South Yorkshire, Vương quốc Anh và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, kế toán, […]