Nhà giáo dục tiên phong thế hệ thứ 2 2018 - 2020

Nguyễn Ngọc Ân

Cử nhân Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Mình thích trải nghiệm, học hỏi và chia sẻ với người khác. Mình tin rằng món quà ý nghĩa nhất có thể trao tặng cho người khác chính là tri thức. Trải qua quá trình học tập, làm […]

Nguyễn Vũ Lâm

Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử, Đại học Công nghiệp Thực phẩm, TP.HCM. Mình luôn muốn đóng góp cho cộng đồng bằng chuyên môn và khả năng của mình. Mình nhận thấy STEM là một công cụ giúp tôi góp phần thay đổi giáo dục theo một cách mới. Từ đó, mình có […]

Nguyễn Thị Thắm

Cử nhân Khoa học Hóa học, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Trở thành một sinh viên giáo dục, tham gia vào các hoạt động tình nguyện, đến những nơi giáo dục vô cùng khó khăn, nhìn thấy con đường chông chênh của các em hàng ngày đến trường, lắng nghe giấc mơ của các […]

Trần Thị Thu Giang

Bằng Cử nhân Sinh học Ứng dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM. Mình tin rằng giáo dục có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta, dù nhiều hay ít, đều có thể nhìn thấy những vấn đề hiện tại trong giáo dục Việt Nam ngày nay. Nhưng chúng ta không có […]

Phạm Thụy Ngọc Uyên

Cử nhân Văn bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mình tin vào giá trị của việc cống hiến cho cộng đồng. Trở thành một fellow của Giảng dạy vì Việt Nam, những giá trị này càng được sáng tỏ và mình nhận ra rằng đây là cơ hội […]