Nhà giáo dục tiên phong thế hệ thứ 4 2020 - 2022

Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên ngành: Quản trị thương hiệu. Trường Đại học: Đại học Thương Mại. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình bắt đầu làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Books and Actions. Vì vậy mình đã có cơ hội được đồng hành và lắng nghe những chia sẻ của các […]

Nguyễn Thị Lê

Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế. Trường Đại học: Đại học Ngoại Thương. Trích dẫn: ‘Tôi biết rằng tôi chẳng biết gì cả.’ – Socrates. Mình thực sự tin rằng con người sinh ra để học những bài học của chính mình. Và bài học lớn nhất của tôi cho đến bây giờ là bạn […]

Trương Thị Minh Thanh

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế. Trường Đại học: Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mình đã có cơ hội tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận và thử sức ở nhiều vị trí liên quan đến phát triển nhân tài. Thời gian đó đã cho thấy với mình rằng giáo dục đóng […]

Phan Hoàng Đạt

Chuyên ngành: Sư phạm Toán. Trường Đại học: Đại học Cần Thơ. Trích dẫn: ‘Tất cả các em bé đều được sinh ra với tài năng thiên bẩm.’ Trong suốt thời đại học, mình đã dạy kèm rất nhiều học sinh. Sau khi tốt nghiệp, mình được nhận vào một trường trung học ở thành […]

Võ Trần Nguyệt Chinh

Mình may mắn được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của rất nhiều giáo viên tuyệt vời. Trong những năm đại học, mình được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi các giảng viên của Khoa Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để mang […]