Nhà sáng lập

Huỳnh Hạnh Phúc

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Missouri (Hoa Kỳ) Thạc sĩ chính sách công (MPP) – Đại học Harvard (Hoa Kỳ) Từng là quản lý chiến lược và điều hành cho Grab, trợ lý chương trình sau Đại học tại Đại học Missouri, và kế toán tại Intel Việt Nam. Ông […]