Trong ba ngày từ 16/2 đến 18/2/2022, Teach For Viet Nam đã tổ chức Chương trình Tập huấn Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Helen Doron cho các giáo viên đến từ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quế Sơn và các giáo viên của Teach For Viet Nam. 

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu phương pháp giảng dạy Helen Doron sử dụng 100% tiếng Anh và các kỹ thuật dạy kỹ năng nghe và nói hiệu quả cho học sinh Tiểu học và THCS, đồng thời giúp nâng cao năng lực của giáo viên trong việc sử dụng 100% tiếng Anh trong dạy học và ứng dụng các kỹ thuật giảng dạy. Ngoài ra, Ban tổ chức hy vọng các các hoạt động giao lưu, tiếp xúc trong chương trình tập huấn có thể giúp các giáo viên nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh.

Với sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Hữu Phước – Trưởng bộ phận Chuyên môn, Công ty Giáo dục Chi Phan và thầy Lâm Thoại Phong, Quản lý bộ phận Chuyên môn, Công ty Giáo dục Chi Phan, ba ngày tập huấn đã diễn ra thành công và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các giáo viên tham dự.

Một số nội dung chính của Chương trình tập huấn: 

1. Giới thiệu và làm quen phương pháp sử dụng 100% Tiếng Anh và các kỹ thuật dạy kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh hiệu quả cho học sinh cấp Tiểu học; 

2. Thực hành hướng dẫn và điều phối các hoạt động dạy học sử dụng 100% Tiếng Anh;

3. Tìm hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và các kỹ thuật dạy kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh hiệu quả cho học sinh cấp THCS;

4. Trải nghiệm 02 buổi giảng mẫu với học sinh khối lớp 3 và lớp 7, sử dụng phương pháp 100% Tiếng Anh và các kỹ thuật dạy kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh hiệu quả.

Một số hình ảnh trong Chương trình tập huấn: