Trong bối cảnh vệ sinh thân thể là vấn đề hết sức quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi cá nhân cũng như của toàn xã hội, Teach For Viet Nam kết hợp cùng Lifebuoy tổ chức các tiết học với mục tiêu đẩy mạnh việc dạy và khuyến khích thói quen rửa tay đúng cách của các em học sinh tiểu học ở vùng nông thôn. Đây cũng là một kỹ năng mềm cần thiết đối với các em học sinh ở lứa tuổi còn nhỏ này, bên cạnh các kỹ năng sáng tạo, giao tiếp và hợp tác (nhóm kỹ năng thế kỷ 21) mà đội ngũ Fellows của Teach For Viet Nam mong muốn mang đến cho các em.

Các tiết học về rửa tay đúng cách được triển khai dưới cả 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến với mục tiêu tiếp cận 10,000 học sinh trong 1 năm, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ nhưng vẫn mang tính thực hành cao đối với các em. Toàn bộ tài liệu tập huấn được các chuyên gia giáo dục soạn thảo và góp ý, do Fellows và các giáo viên trực tiếp truyền đạt, đảm bảo tiêu chí dễ hiểu, sinh động, giúp các em hình thành thói quen bền vững.