Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP.HCM. Những giá trị của Giảng dạy vì Việt Nam rất gần với những gì tôi mơ ước được xây dựng, như cảnh giáo viên xây dựng một trường học sáng tạo và đầy hứng thú trong bộ phim ‘Ba Chàng Ngốc’. Và cơ hội trở thành giáo viên STEM giúp mình từng bước hiện thực hóa khung cảnh đó. Cá nhân mình muốn phát triển bản lĩnh, kỹ năng lãnh đạo và học cách xây dựng một dự án giáo dục giúp những điều sẵn có được phát triển hơn và đóng góp nhiều giá trị hơn.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà