Giáo viên Thỉnh giảng khoa Kinh tế, Đại học Fulbright Việt Nam
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Thiện nguyện học, Đại học Indiana
Nhà tư vấn chiến lược phát triển các tổ chức thiện nguyện
Nhà sáng lập LIN Center for Community Development

Tôi rất vinh dự khi có cơ hội này để hỗ trợ nhóm Teach For Vietnam với tư cách cố vấn miễn phí. Là một người mẹ, nhà tư vấn, nhà nghiên cứu và giảng viên, tôi tin rằng việc đầu tư và đổi mới liên tục trong hệ thống trường công là cách tốt nhất để đảm bảo rằng TẤT CẢ trẻ em đều có thể tiếp cận một giáo dục chất lượng cao. Điều này bởi vì một hệ thống giáo dục bao quát và chất lượng là chìa khóa để giảm thiểu sự bất bình đẳng cả về mặt địa phương lẫn toàn cầu.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà