Cử nhân Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Đối với mình, mình thấy cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng. Giảng dạy vì Việt Nam đã và sẽ luôn tạo ra những giá trị về ý thức, vật chất và tinh thần cho thế hệ trẻ Việt Nam. Vì vậy, khi mình trở thành giáo viên STEM, chính mình là người tạo ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà