Thạc sĩ Chính sách công – Trường đại học Fulbright Việt Nam
Nhà giáo dục tiên phong Teach For Viet Nam – Thế hệ thứ 2, bộ môn STEM

Với cá nhân mình, hai điều mình luôn tâm niệm chính là cuộc sống trở nên có ý nghĩa khi mình tạo được các giá trị tích cực đến cộng đồng, và giáo dục là nền tảng cho sự phát triển. TFV đã , đang và luôn nỗ lực vì sự phát triển của các em học sinh – thế hệ dẫn dắt đất nước trong tương lai. Vậy nên mình tham gia TFV để được đóng góp và khiến cuộc sống đủ đầy.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà