Ông Đinh Ngọc Quang hiện đang là Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật tại DSquare. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong mảnh lập trình đa ngôn ngữ, thiết kế các kiến trúc ứng dụng và tự động hoá các quy trình và chuỗi hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà