Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Nhiều năm kinh nghiệp về quản lý lẫn chuyên môn về tư vấn tại công ty kiểm toán quốc tế Deloitte. Chuyên gia tư vấn tại The Boston Consulting Group (BCG). Du học Mỹ từ năm 2005, Lan nhận ra được tầm quan trọng của giáo dục khi những kinh nghiệm du học đã giúp Lan mở rộng kiến thức sang những lĩnh vực mới, tạo cơ hội gặp gỡ những người tài giỏi khác, và là động lực mang đến niềm tin về khả năng có thể tạo ra sự thay đổi cho bản thân, gia đình, và xã hội. Mong muốn có thể áp dụng những kỹ năng và nhiệt huyết của mình để làm cầu nối mang đến cơ hội cho toàn bộ trẻ em Việt Nam, không kể về điểm xuất phát và hoàn cảnh của họ.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà