Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Missouri (Hoa Kỳ) Thạc sĩ chính sách công (MPP) – Đại học Harvard (Hoa Kỳ) Từng là quản lý chiến lược và điều hành cho Grab, trợ lý chương trình sau Đại học tại Đại học Missouri, và kế toán tại Intel Việt Nam. Ông trở thành CFA Charter Holder năm 2018 (CFA Institute). Đồng sáng lập, và leader của Thư Quán Doanh Nhân – một DNXH Phi lợi nhuận đào tạo các khóa học GMAT, IELTS và cho các bạn có tài chính eo hẹp tăng cơ hội du học và học bổng

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà