Cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM. Viện đào tạo quốc tế ISB.
Chuyên ngành: Quản trị – Marketing
Tôi đến đây để đi tìm câu trả lời cho chính mình: Giáo dục Việt Nam đang thực sự như thế nào? Tại sao một nghề cao cả như nghề giáo lại ngày một hao mòn như những gì truyền thông đang dẫn dắt tôi tin như thế? Tôi đang thực sự được đắm mình và dần có những góc nhìn khác…

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà