Mình tốt nghiệp cử nhân Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc gần đây nhất của mình đó là Chuyên viên phân tích nghiên cứu vốn cổ phần tại một công ty chứng khoán. Và một ngày mình biết đến Giảng dạy vì Việt Nam (TFV) và mình cảm thấy rất ấn tượng. Mình có một niềm tin rằng TFV có thể tạo ra tác động vô cùng lớn. Vì vậy, khi có cơ hội tham gia, mình đã nắm bắt ngay. Trong những năm tới, mình mong rằng mình có thể trau dồi được tâm yêu thương dựa trên sự hiểu biết ở những ngôi trường mà tôi có cơ hội cộng tác. Mình tin rằng chỉ có sự thấu hiểu mới tạo nên được tình yêu thương và chỉ có tình yêu thương mới mang lại những kết quả tốt đẹp nhất cho các em.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà