Nếu là thời gian ban đầu – trước khi đăng ký tham gia chương trình, lý do của mình tại sao chọn trở thành 1 Fellow, là vì mình muốn phát triển bản thân, thì giờ đây, sau 2 tháng Summer School, mình nhận ra lý do đó chỉ là phụ, thay vào đó có một lý do mạnh mẽ hơn, đó là vì tất cả học sinh ở đây – vùng đất Quế Sơn tình nghĩa này. Mình muốn hỗ trợ, đồng hành cùng quá trình phát triển của các em thông qua việc giảng dạy và những dự án cộng đồng.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà