Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) từ Trường CFVG, Thành viên hiệp hội kế toán công chứng Úc (CPA Austraulia), hiệp hội Kê toán Quản trị Anh Quốc (CIMA) và Hoa Kỳ (CGMA). Đã từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Tài Chính của Hunter Douglas Vietnam, Công ty Liên Doanh Lafarge Cement Vietnam, Kê toán trưởng toàn quốc của Savills Vietnam, thành viên Ban Kiểm Soát của Savipharm JSC và hiện là Kế toán trưởng của Intel tại Vietnam. Ông Kiền là diễn giả tại các diễn đàn tổ chức bởi bởi ACCA, CFO Forum, AIECW, Đại Học Mở TPHCM, đã tham gia công tác giảng dạy tại FTMS Vietnam, Chương trình MBA của CFVG. Ông Kiền tin tưởng vào tác động của giáo dục khai phóng, giáo dục đào tạo ra con người tự do và rất tâm đắc với sứ mệnh và cách tiếp cận của Teach For Vietnam về việc tạo ra hệ sinh thái giáo dục bền vững.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà