Trước khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Phương đã làm từng làm việc về các dự án Phi lợi nhuận, Phi chính phủ trong nước và quốc tế như MSD (Viện nghiên cứu và phát triển bền vững), World Vision (Tầm nhìn thế giới) liên quan đến giáo dục và trẻ em. Phương nhận ra rằng, xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và nền Kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Là một trong những Đại sứ của Facebook tại Việt Nam, Phương mong muốn trong thời gian tham gia hành trình 2 năm Fellowship sẽ một phần nào trang bị cho thế hệ tương lai Kỹ năng số để cả khả năng tự giải quyết vấn đề mà các em sẽ gặp phải. Được có cơ hội tiếp xúc với các thanh niên tiêu biểu khắp cả nước và những trẻ em đến từ những khu vực, điều kiện sống khác nhau. Phương tin vào nền giáo dục bình đẳng sẽ là một trong những con đường hiệu quả nhất để giải quyết cội rễ vấn đề, khiến con người hướng tới sự giải phóng trong tâm trí và đạt được sự tự do về trí tuệ. – A good half of the art of living is resilience – Alain de Botton.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà